آروماتراپی هنر و علم استفاده از اسانس های خالص گیاهی در امر پیشگیری، درمان و ارتقاء سطح سلامتی است.