به سامانه مطالعه آروما (AromaStudy) خوش آمدید.

مطالعات آنلاین برای دانشجویان و سایر علاقمندانی  طراحی شده است که شرایط آنها مثل شاغل بودن، خانه داربودن، خدمت موظف سازمانی و….. ثبت نام در یک برنامه آموزش تمام وقت را دشوار می کند. برای دوره های آموزشی  فردی، دانشگاهی و سازمانی؛ مطالعات آنلاین یک گزینه ارزشمند هستند.

گواهینامه های آنلاین را می توان در طیف وسیعی از زمینه های تخصصی به دست آورد.

دوره های آنلاین یک راه عالی برای کسب صلاحیت حرفه ای هستند.

مزایا

دوره های آموزشی کاربردی، منعطف و منطبق با وقت دانشجو، کارمند، افراد غیرشاغل و...

صدور گواهی های حرفه ای پایان  دوره با تایید مربی ، مدیر آموزش و سازمان ذیربط

برخورداری از مشاوره علمی، حرفه ای و عملی اساتید با سابقه صنعت و دانشگاه در زمینه های مختلف آموزش، پژوهش و کسب و کار .

گواهینامه دوره آموزشی ( نمونه )

گواهینامه پایان دوره