آدرس پستی:

ایران - کاشان - خیابان اباذر - درب عطا - پلاک 25 - کد پستی 8716743111

دکتر رضا بخردی

دکترای حرفه ای پزشکی

پژوهشگر و معلم آروماتراپی

طراح فرمول ترکیبات آروماتیک

مدیر و مشاور کارآزمایی های بالینی آروماتراپی

مشاور کسب و کارهای آروماتراپی و سایر کسب و کارهای مرتبط مانند ماساژ، اسپا  و…